Jun 03

uni3

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Jun 03

unit2

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Oct 29

حلگر الحاقی یک ابزار مخصوص جهت بررسی حساسیت خروجی ها به دیگر مشخصات شبیه سازی نظیر هندسه می باشد؛ در حالی که در روش های مرسوم، تنها می توان حساسیت جریان به مشخصات سیال نظیر سرعت، جنس و غیره را مورد بررسی قرار داد .

qwe

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Jan 11

مسئله بررسی شده در این فایل آموزشی یک مجرا به ابعاد mm 100*20*20 می­باشد که در آن سیال غیر نیوتونی جریان دارد. سیال غیر نیوتونی از قانون توانی تبعیت کرده و به کمک دینامیک سیالات محاسباتی به شبیه سازی جریان پرداخته شده است. جریان ورودی دارای دمایk 273 و دیواره دارای شار w/ 3000 می­باشد که در محاسبه عدد ناسلت استفاده می­شود. سرعت جریان در ورودی برابر با m/sec 1/0 در نظر گرفته شده است در نتیجه عدد رینولدز در حدود 100 و جریان آرام در نظر گرفته شده است. امیدواریم از این مجموعه استفاده کنید.

1

   فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,