Jun 03

uni3

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Jan 19

در این مثال آموزشی حلقه فولادی به شکل تئوری و عددی با نرم افزار ANSYS حل شده و نتایج حل استاتیکی، دینامیکی و فرکانسی آن مورد مقایسه قرار می گیرد .

sd    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,

Jan 01
این مجموعه به بررسی تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS می پردازد.گاهی اوقات در اثر اعمال بار تناوبی(مثلا یک بار کشش-فشار) بر روی سازه، با اینکه تنش ماکزیمم ایجاد شده بر روی سازه کمتر از تنش نهایی آن است، اما پس از اعمال تعدادی سیکل، بر روی سازه ترکهایی ایجاد شده که در نهایت منجر به شکست می شود. این پدیده را خستگی در اثر اعمال بار تناوبی می نامند.

در نرم افزار ANSYS برای انجام یک تحلیل خستگی تحت بار متناوب ابتدا باید تنش های ایجاد شده در سازه را تحت بارهای تناوبی تعیین کرد. بنابراین قبل از انجام هر آنالیز خستگی باید یک آنالیز ساستاتیکی که شامل حداقل دو بارگذاری می باشد را انجام دهید .

itled

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .  

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,