Jun 03

co

بررسی انواع مسائل کوپله تنش-حرارت، انواع متد تماس، نحوه همگرایی با حلگر ضمنی، تنش
پسماند، خزش و ….

فایل این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Jun 03

uni3

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Nov 27

track
به همت یکی از شاگردهای علاقه مند دوره 24ام مهرماه94

اهداف:اشنایی با جسم صلب، توضیح بیشتر حل صریح، خواندن نتایج استوانه ای، پارتیشن بندی و …

فایل این قسمت را ازاینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , ,

Nov 27

kople

به همت یکی از شاگردهای علاقه مند دوره 24ام مهرماه94

اهداف:اشنایی با جسم صلب، توضیح بیشتر حل صریح، خواندن نتایج استوانه ای، پارتیشن بندی و …

فایل این قسمت را ازاینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Oct 29

حلگر الحاقی یک ابزار مخصوص جهت بررسی حساسیت خروجی ها به دیگر مشخصات شبیه سازی نظیر هندسه می باشد؛ در حالی که در روش های مرسوم، تنها می توان حساسیت جریان به مشخصات سیال نظیر سرعت، جنس و غیره را مورد بررسی قرار داد .

qwe

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Sep 25

 

ZzZz
فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , ,

Sep 25

zxc

جزوه مفصلی درباره نحوه سابروتین نویسی در اباکوس

Writting user subroutine in abaqus

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

 پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Mar 10

Untiaasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 19

در این مساله خودرو در نرم افزار Catia مدلسازی شده و در نرم افزار آباکوس به صورت shell  با پسوند igs وارد شده است. در شکل زیر بدنه خودروی مورد نظر در زوایای مختلف مشاهده می شود. برخورد خودروی مورد نظر با مانع صلب از نوع سرعت بالا می باشد. خواص تعیین شده برای خودرو ناحیه الاستیک و پلاستیک بوده و خواص تخریب در نظر گرفته نشده است.

q12.jpg

   فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 19
به منظور مدلسازی دقیق اجسام توسط نرم افزار CATIA می بایست ابعاد و اندازه‌ی اجزاء مشخص باشد در غیر اینصورت می توان مدلی شبیه به واقعیت ایجاد کرد. برای این منظور لازم است تا نماهای مختلف جسم مورد نظر، در کنار یکدیگر قرار گیرد تا با استفاده از آنها بتوان مدل سه بعدی جسم مورد نظر را  ساخت. امیدواریم از این فایل آموزشی استفاده لازم را ببرید.
sda

فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,