Mar 15

این مثال آموزشی به حل انتقال حرارت یک پره آلومینومی می پردازد، مساله یک بار به صورت پایا و بار دیگر به صورت گذرا حل می شود. امیدواریم بهره کافی رو ببرید .

led

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Mar 10

Untiaasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Mar 10

Untiasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 24

این نرم افزار امکان تبدیل 350 واحد مختلف در 42 طبقه بندی را فراهم میسازد ، امیدواریم مفید واقع شود .

Unsitled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Feb 19
به منظور مدلسازی دقیق اجسام توسط نرم افزار CATIA می بایست ابعاد و اندازه‌ی اجزاء مشخص باشد در غیر اینصورت می توان مدلی شبیه به واقعیت ایجاد کرد. برای این منظور لازم است تا نماهای مختلف جسم مورد نظر، در کنار یکدیگر قرار گیرد تا با استفاده از آنها بتوان مدل سه بعدی جسم مورد نظر را  ساخت. امیدواریم از این فایل آموزشی استفاده لازم را ببرید.
sda

فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 18

در این گزارش هدف تحلیل المان محدود بر صفحه سوراخ­دار می­باشد. این صفحه دارای طول و عرض برابر 2متر و ضخامت 0.1 متر بوده که تحت فشار داخلی  100کیلو پاسکال قرار دارد. شعاع سوراخ وسط ورق نیز 1متر می­باشد. کدنویسی در نرم افزار متلب انجام شده است و در نهایت نتایج با نرم افزار cosmos مقایسه گردیده است.

sassd

فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , ,

Feb 16

جهت کد نویسی از تئوری کلاسیک صفحات کامپوزیتی استفاده شده است. ابتدا خواص ماده، ترتیب لایه­چینی، تعداد لایه­ها، زاویه­ی لایه­ها و ضخامت هر لایه به عنوان ورودی وارد می­شود. بارگذاری روی لایه­چینی می­تواند دارای 3 مولفه­ی نیرو و 3 مولفه­ی تنش باشد که به عنوان ورودی وارد می­شود. با توجه به بارگذاری وارد شده، در ابتدا کرنش­های لمینیت در جهات بارگذاری محاسبه می­شوند. کرنش در هر لایه با استفاده از کرنش کلی و انحنا (که در قسمت قبل محاسبه شده­اند) به دست می­آید. با یک دوران، کرنش در هر لایه از جهات فرعی به جهات اصلی ( مادی) انتقال داده می­شود. با استفاده از روابط تنش و کرنش، تنش­ها در هر لایه محاسبه می­شوند.

sdd

    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,

Jan 19

مدل کردن معیارهای آغاز و گسترش ترک در روشهای قدیمی نیازمند طراحی شبکه المانها با درنظر گرفتن احتمال رشد ترک می باشد. اگر مدل کردن گسترش و بازشدن ترک هم مد نظر باشد، کار به مراتب پیچیده تر و سخت تر خواهد بود. در این شیوه مسیر گسترش ترک از قبل باید پیش بینی شود و سطح المانها بر روی این مسیر قرار بگیرد. در این متد در محل نوک ترک singularity تعریف می شود که تعریف چنین ویژگی به خودی خود نیازمند استفاده از نوع خاصی از المانهاست.

در روش جدید که به نام XFEM یا Extended Finite Element Method شناخته می شود بسیاری از پیچیدگیها و محدودیتهای روشهای قدیمی با استفاده از غنی کردن المانها (Enriched Elements) برطرف شده است. در این فایل آموزشی روش اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. امیدواریم بهره لازم را ببرید.

sadd

  فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,

Jan 19

در این مثال آموزشی حلقه فولادی به شکل تئوری و عددی با نرم افزار ANSYS حل شده و نتایج حل استاتیکی، دینامیکی و فرکانسی آن مورد مقایسه قرار می گیرد .

sd    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,

Jan 13

مساله مورد نظر یک صفحه‌ی کامپوزیتی به ضخامت1 میلیمتر عرضو طول برابر 1 مترمی باشد، خواص ماده‌ی در نظر گرفته شده برای این مساله مقادیر Ex=14GPa، Ey=1.4GPa، و Es=1.4GPa ضریب پواسون می باشد. این صفحه که از یک سمت در راستای افقی(x) و در سمت دیگر تحت تنش کششی 1MPa قرار گرفته است. زوایای الیاف در این تک لایه میبایست یکبار با ضخامت 1میلیمتر در حالتهای 0,30,45,60,90 و بار دیگر در زاویه ثابت 45درجه و ضخامتهای مختلف 0.5,1,1.5mm مورد بررسی قرار گیرد.در نهایت نتایج حل تحلیلی با نوشتن کدی در متلب با نتایج عددی مقایسه می شود.

satitled

   فایل  این قسمت را از  اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,