Aug 07

forge12

 

تقویت مهارت کار با مدول PART

و آموزش مدول Property

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Aug 07

jalase7

جزوه جلسه هفتم آباکوس پیشرفته

گروه مهندسی پارس پژوهان

اهداف جلسه:  استفاده از تابع جانسون-کوک برای تعریف منحنی بخش پلاستیک، بررسی معیارهای شروع آسیب، تعریف damage propagation برای ادامه یافتن تخریب، تعریف وابستگی رفتار ماده به نرخ کرنش، partion بندی و استفاده از اصل تقارن

مدرس:مهندس سمیع پور

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Jul 12

jalase8

جزوه جلسه هشتم آباکوس پیشرفته
گروه مهندسی پارس پژوهان
اهداف جلسه : تئوری های مکانیک شکست، CONTOUR INTEGRAL، مش بندی پیشرفته، پارتیشن بندی از طریق ایجاد PART، اعمال شرایط مرزی در مختصات جدید، قوانین استفاده از تقارن

مدرس:مهندس سمیع پور

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Dec 04

zx

به همت یکی از شاگردهای علاقه مند دوره ی ابان ماه 94

اهداف: آشنایی با بحث تماس، مسائل غیر خطی، تفاوت در استاتیک و دینامیک، نحوه همگرایی مسائل implicit، مختصری بر مسائل explicit

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Mar 15

این مثال آموزشی به حل انتقال حرارت یک پره آلومینومی می پردازد، مساله یک بار به صورت پایا و بار دیگر به صورت گذرا حل می شود. امیدواریم بهره کافی رو ببرید .

led

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Mar 10

Untiasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 19

در این مساله خودرو در نرم افزار Catia مدلسازی شده و در نرم افزار آباکوس به صورت shell  با پسوند igs وارد شده است. در شکل زیر بدنه خودروی مورد نظر در زوایای مختلف مشاهده می شود. برخورد خودروی مورد نظر با مانع صلب از نوع سرعت بالا می باشد. خواص تعیین شده برای خودرو ناحیه الاستیک و پلاستیک بوده و خواص تخریب در نظر گرفته نشده است.

q12.jpg

   فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 16

جهت کد نویسی از تئوری کلاسیک صفحات کامپوزیتی استفاده شده است. ابتدا خواص ماده، ترتیب لایه­چینی، تعداد لایه­ها، زاویه­ی لایه­ها و ضخامت هر لایه به عنوان ورودی وارد می­شود. بارگذاری روی لایه­چینی می­تواند دارای 3 مولفه­ی نیرو و 3 مولفه­ی تنش باشد که به عنوان ورودی وارد می­شود. با توجه به بارگذاری وارد شده، در ابتدا کرنش­های لمینیت در جهات بارگذاری محاسبه می­شوند. کرنش در هر لایه با استفاده از کرنش کلی و انحنا (که در قسمت قبل محاسبه شده­اند) به دست می­آید. با یک دوران، کرنش در هر لایه از جهات فرعی به جهات اصلی ( مادی) انتقال داده می­شود. با استفاده از روابط تنش و کرنش، تنش­ها در هر لایه محاسبه می­شوند.

sdd

    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,

Feb 07

در این مثال آموزشی اکستروژن یک استوانه آلومینیومی آورده شده است.خواص الاستیک و پلاستیک از مقاله استخراج شده و در نهایت نمودار نیرو جابجایی سنبه با نتیجه مقاله مقایسه شده است امیدواریم مفید واقع شود . asad

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Jan 19

مدل کردن معیارهای آغاز و گسترش ترک در روشهای قدیمی نیازمند طراحی شبکه المانها با درنظر گرفتن احتمال رشد ترک می باشد. اگر مدل کردن گسترش و بازشدن ترک هم مد نظر باشد، کار به مراتب پیچیده تر و سخت تر خواهد بود. در این شیوه مسیر گسترش ترک از قبل باید پیش بینی شود و سطح المانها بر روی این مسیر قرار بگیرد. در این متد در محل نوک ترک singularity تعریف می شود که تعریف چنین ویژگی به خودی خود نیازمند استفاده از نوع خاصی از المانهاست.

در روش جدید که به نام XFEM یا Extended Finite Element Method شناخته می شود بسیاری از پیچیدگیها و محدودیتهای روشهای قدیمی با استفاده از غنی کردن المانها (Enriched Elements) برطرف شده است. در این فایل آموزشی روش اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. امیدواریم بهره لازم را ببرید.

sadd

  فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,