Aug 07

321

تحلیل ارتعاشات (آنالیز مودال)
آموزش مدول های
Mesh & JOB

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Aug 07

213

 

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Jul 12

jalase8

جزوه جلسه هشتم آباکوس پیشرفته
گروه مهندسی پارس پژوهان
اهداف جلسه : تئوری های مکانیک شکست، CONTOUR INTEGRAL، مش بندی پیشرفته، پارتیشن بندی از طریق ایجاد PART، اعمال شرایط مرزی در مختصات جدید، قوانین استفاده از تقارن

مدرس:مهندس سمیع پور

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Jun 24

pic2

اهداف جلسه: بررسی تفاوت¬های مسائل استاتیک و دینامیک، استفاده از حلگر دینامیک صریح برای حل یک مسئله استاتیکی، نکاتی که در مدلسازی مسائل شبه استاتیک باید رعایت شود، مدلسازی پیشرفته، خواندن نتایج از odb و انتقال آن به مسئله جدید

مدرس:مهندس سمیع پور

فایل این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , ,

Dec 18

1236

اهداف مساله: رفتار پلاستیک، مسئله تقارن محوری، نحوه بارگذاری مسائل شکل دهی،تئوری شبه استاتیک و …

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Mar 15

این مثال آموزشی به حل انتقال حرارت یک پره آلومینومی می پردازد، مساله یک بار به صورت پایا و بار دیگر به صورت گذرا حل می شود. امیدواریم بهره کافی رو ببرید .

led

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Feb 07

در این مثال آموزشی اکستروژن یک استوانه آلومینیومی آورده شده است.خواص الاستیک و پلاستیک از مقاله استخراج شده و در نهایت نمودار نیرو جابجایی سنبه با نتیجه مقاله مقایسه شده است امیدواریم مفید واقع شود . asad

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Jan 19

مدل کردن معیارهای آغاز و گسترش ترک در روشهای قدیمی نیازمند طراحی شبکه المانها با درنظر گرفتن احتمال رشد ترک می باشد. اگر مدل کردن گسترش و بازشدن ترک هم مد نظر باشد، کار به مراتب پیچیده تر و سخت تر خواهد بود. در این شیوه مسیر گسترش ترک از قبل باید پیش بینی شود و سطح المانها بر روی این مسیر قرار بگیرد. در این متد در محل نوک ترک singularity تعریف می شود که تعریف چنین ویژگی به خودی خود نیازمند استفاده از نوع خاصی از المانهاست.

در روش جدید که به نام XFEM یا Extended Finite Element Method شناخته می شود بسیاری از پیچیدگیها و محدودیتهای روشهای قدیمی با استفاده از غنی کردن المانها (Enriched Elements) برطرف شده است. در این فایل آموزشی روش اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. امیدواریم بهره لازم را ببرید.

sadd

  فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,

Jan 13

مساله مورد نظر یک صفحه‌ی کامپوزیتی به ضخامت1 میلیمتر عرضو طول برابر 1 مترمی باشد، خواص ماده‌ی در نظر گرفته شده برای این مساله مقادیر Ex=14GPa، Ey=1.4GPa، و Es=1.4GPa ضریب پواسون می باشد. این صفحه که از یک سمت در راستای افقی(x) و در سمت دیگر تحت تنش کششی 1MPa قرار گرفته است. زوایای الیاف در این تک لایه میبایست یکبار با ضخامت 1میلیمتر در حالتهای 0,30,45,60,90 و بار دیگر در زاویه ثابت 45درجه و ضخامتهای مختلف 0.5,1,1.5mm مورد بررسی قرار گیرد.در نهایت نتایج حل تحلیلی با نوشتن کدی در متلب با نتایج عددی مقایسه می شود.

satitled

   فایل  این قسمت را از  اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,

Jan 08

در فرایند نورد یک ورق آلومینیومی با ضخامت مشخص از بین دو غلتک در حال چرخش عبور کرده و کاهش ضخامت می دهد، از آنجایی که نسبت به صفحه وسط ورق مساله متقارن است، نصف مساله مدل شده و صفحه ی وسط ورق در راستای عمود بر ورق مقید می شود. غلتک به طول 2.5 متر و شعاع 0.16 متر به شکل زیر مدلسازی شده است. هدف در این تحقیق به دست آوردن میزان انحنا دار شدن غلتک پس از شکل دهی است، بنابراین غلتک نیز شکل پذیر در نظر گرفته می شود.

abaqus-navard

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,