Jun 03

co

بررسی انواع مسائل کوپله تنش-حرارت، انواع متد تماس، نحوه همگرایی با حلگر ضمنی، تنش
پسماند، خزش و ….

فایل این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

نوشتن دیدگاه