Jun 24

pic2

اهداف جلسه: بررسی تفاوت¬های مسائل استاتیک و دینامیک، استفاده از حلگر دینامیک صریح برای حل یک مسئله استاتیکی، نکاتی که در مدلسازی مسائل شبه استاتیک باید رعایت شود، مدلسازی پیشرفته، خواندن نتایج از odb و انتقال آن به مسئله جدید

مدرس:مهندس سمیع پور

فایل این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , ,

Jun 24

pic23

اهداف جلسه : نقش sub modeling در بالا بردن سرعت تحلیل، تئوری¬های sub modeling و موارد کاربردهای هر کدام، انتقال نتایج از مدل عمومی به زیر مدل، استفاده از اصل تقارن، مش زنی قطعات فیلت¬دار و …
مدرس:مهندس سمیع پور

فایل این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , ,

Jun 03

co

بررسی انواع مسائل کوپله تنش-حرارت، انواع متد تماس، نحوه همگرایی با حلگر ضمنی، تنش
پسماند، خزش و ….

فایل این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Jun 03

uni3

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Jun 03

unit2

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Jun 03

unit1

آشنایی با محیط نرم افزار-آشنایی با ماژول های part, property ,assembly,….- ایجاد هندسه های متفاوت
آشنایی با المان های مختلف از جمله trust(خرپا)، beam(تیر)، Shell(پوسته) و Solid(توپر)

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , ,

Jun 03

photo_2016-06-03_15-39-42

فایل مدلسازی جلسه پنجم مقدماتی
آشنایی با مدلسازی کامپوزیت ها، شبیه سازی فرکانس طبیعی و کمانش

مدرس:مهندس سمیع پور

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,