Oct 29

حلگر الحاقی یک ابزار مخصوص جهت بررسی حساسیت خروجی ها به دیگر مشخصات شبیه سازی نظیر هندسه می باشد؛ در حالی که در روش های مرسوم، تنها می توان حساسیت جریان به مشخصات سیال نظیر سرعت، جنس و غیره را مورد بررسی قرار داد .

qwe

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Oct 09

xcvq
فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Oct 09

qz
فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Oct 09

zes

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Oct 09

aaaq

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , ,