Mar 15

جهت مدل سازی رشد ترک در سه بعد از روش اجزای محدود توسعه یافته

Finite Element Method (XFEM) Extendedاستفاده شده است. از آنجایی که امکان اضافه کردن پیزو الکتریک به مدل رشد ترک در دو بعد امکان پذیر
نمی باشد و مدلسازی پیزو الکتریک حتماً بایستی در سه بعد انجام شود. لذا مدلسازی رشد ترک در سه بعد انجام شد.

روش اجزاي محدود توسعه‌يافته، در واقع ترکيبي از روش اجزاي محدود متداول و روش بدون المان مي‌باشد. در اين روش شبکه اجزاي محدود بدون در نظر گرفتن ناپيوستگي، که مي­تواند ترک يا حفره باشد، ساخته مي‌شود. سپس بر اساس روش پيکره‌بندي واحد، براي در نظر گرفتن ناپيوستگي، با استفاده از توابع غني‌ساز، که از حل تحليلي تغييرمکان پيرامون نا­پيوستگي سرچشمه مي­گيرد، تعدادي درجات آزادي اضافي در محل گره‌هاي موجود در شبکه که با ناپيوستگي درگير هستند به مدل اضافه مي­گردد و بدين طريق ناپيوستگي، بدون آنکه در شبکه به طور آشکار در نظر گرفته شده باشد، مدل مي­شود. امیدوارم از این مدلسازی استفاده لازم را ببرید.

AS

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin

Mar 15

این مثال آموزشی به حل انتقال حرارت یک پره آلومینومی می پردازد، مساله یک بار به صورت پایا و بار دیگر به صورت گذرا حل می شود. امیدواریم بهره کافی رو ببرید .

led

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Mar 10

لاتک (LATEX) یک سیستم متن­باز برای حروف‌چینی متون است. لاتک دارای محیطی انعطاف­پذیر و مقاوم  برای آماده‌سازی سبک­های مختلف نوشتاری است؛ به شکلی که اغلب نشریه‌های علمی و دانشگاه­های معتبر از آن برای تنظیم مقالات و پایان‌نامه‌ها بهره می‌برند. شیوه‌ی کار لاتک با نرم‌افزارهایی چون Word متفات است؛ به این گونه نرم‌افزارها “WYSIWYG”گفته می‌شود که برآمده از جمله‌ی زیر است:

What You See Is What You Get.

در چنین محیطی، به دلیل دخالت مستقیم کاربر در تنظیمات حروف‌چینی، احتمال بروز خطای انسانی زیاد است. این در حالی است که در کار با لاتک، قسمت‌های مختلف متن (مانند بدنه اصلی، شکل‌ها، جداول، معادلات ریاضی و …) با استفاده از یک سری دستورات مشخص در محیطی ساده وارد می‌شوند و پس از کامپایل کردن، حروف‌چینی و آرایش صفحه بنا بر رده‌ی متن تعریف شده (کتاب، مقاله، گزارش و …)،  توسط موتور حروف‌چینی TEX صورت می‌پذیرد.داشتن چنین محیطی این اجازه را به کاربر می‌دهد که با تعریف کلاس متن دلخواه، به سادگی خروجی را دگرگون کرد.

asesad

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin

Mar 10

هدف از انجام اين پروژه، شبيه‌سازي و بررسي نحوه جريان و انتقال حرارت جريان آزاد گذرنده از روي دو جسم مربعي پست سر هم که با زاويه نسبت به راستاي جريان قرار گرفته اند، مي‌باشد. در اين راستا، بررسي نحوه تاثير تغيير طول اجسام ، تغيير زاويه قرار گيري آن‌هاو فاصله بين آن‌ها  مد نظر است. از اين رو يک حالت به عنوان حالت پايه شبيه سازي در نظر گرفته شده  و سپس با تغيير هر يک از اين پارامترها نحوه تاثير آن پارامتر مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد.

Untisasd

 

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin

Mar 10

Untiaasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Mar 10

Untiasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Mar 07

ed

    فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin

Mar 05

شبیه سازی و بدست آوردن ضرایب شدت تنش قطعه ای دارای جوش به شکل با ابعاد آورده شده می باشد. این قطعه یک بار دارای ترک افقی بوده و بار دیگر در امتداد ترک افقی یک ترک عمودی در کنار محل جوش قرار می‌گیرد. سپس با نیروی 100 نیوتن از طرفین کشیده شده و مقادیر ضرایب شدت استخراج شده است.

asfg

    فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin