Feb 24

این نرم افزار امکان تبدیل 350 واحد مختلف در 42 طبقه بندی را فراهم میسازد ، امیدواریم مفید واقع شود .

Unsitled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Feb 19

در این مساله خودرو در نرم افزار Catia مدلسازی شده و در نرم افزار آباکوس به صورت shell  با پسوند igs وارد شده است. در شکل زیر بدنه خودروی مورد نظر در زوایای مختلف مشاهده می شود. برخورد خودروی مورد نظر با مانع صلب از نوع سرعت بالا می باشد. خواص تعیین شده برای خودرو ناحیه الاستیک و پلاستیک بوده و خواص تخریب در نظر گرفته نشده است.

q12.jpg

   فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 19
به منظور مدلسازی دقیق اجسام توسط نرم افزار CATIA می بایست ابعاد و اندازه‌ی اجزاء مشخص باشد در غیر اینصورت می توان مدلی شبیه به واقعیت ایجاد کرد. برای این منظور لازم است تا نماهای مختلف جسم مورد نظر، در کنار یکدیگر قرار گیرد تا با استفاده از آنها بتوان مدل سه بعدی جسم مورد نظر را  ساخت. امیدواریم از این فایل آموزشی استفاده لازم را ببرید.
sda

فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Feb 18

در این گزارش هدف تحلیل المان محدود بر صفحه سوراخ­دار می­باشد. این صفحه دارای طول و عرض برابر 2متر و ضخامت 0.1 متر بوده که تحت فشار داخلی  100کیلو پاسکال قرار دارد. شعاع سوراخ وسط ورق نیز 1متر می­باشد. کدنویسی در نرم افزار متلب انجام شده است و در نهایت نتایج با نرم افزار cosmos مقایسه گردیده است.

sassd

فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , ,

Feb 16

جهت کد نویسی از تئوری کلاسیک صفحات کامپوزیتی استفاده شده است. ابتدا خواص ماده، ترتیب لایه­چینی، تعداد لایه­ها، زاویه­ی لایه­ها و ضخامت هر لایه به عنوان ورودی وارد می­شود. بارگذاری روی لایه­چینی می­تواند دارای 3 مولفه­ی نیرو و 3 مولفه­ی تنش باشد که به عنوان ورودی وارد می­شود. با توجه به بارگذاری وارد شده، در ابتدا کرنش­های لمینیت در جهات بارگذاری محاسبه می­شوند. کرنش در هر لایه با استفاده از کرنش کلی و انحنا (که در قسمت قبل محاسبه شده­اند) به دست می­آید. با یک دوران، کرنش در هر لایه از جهات فرعی به جهات اصلی ( مادی) انتقال داده می­شود. با استفاده از روابط تنش و کرنش، تنش­ها در هر لایه محاسبه می­شوند.

sdd

    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,

Feb 07

در این مثال آموزشی اکستروژن یک استوانه آلومینیومی آورده شده است.خواص الاستیک و پلاستیک از مقاله استخراج شده و در نهایت نمودار نیرو جابجایی سنبه با نتیجه مقاله مقایسه شده است امیدواریم مفید واقع شود . asad

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,