Jan 19

مدل کردن معیارهای آغاز و گسترش ترک در روشهای قدیمی نیازمند طراحی شبکه المانها با درنظر گرفتن احتمال رشد ترک می باشد. اگر مدل کردن گسترش و بازشدن ترک هم مد نظر باشد، کار به مراتب پیچیده تر و سخت تر خواهد بود. در این شیوه مسیر گسترش ترک از قبل باید پیش بینی شود و سطح المانها بر روی این مسیر قرار بگیرد. در این متد در محل نوک ترک singularity تعریف می شود که تعریف چنین ویژگی به خودی خود نیازمند استفاده از نوع خاصی از المانهاست.

در روش جدید که به نام XFEM یا Extended Finite Element Method شناخته می شود بسیاری از پیچیدگیها و محدودیتهای روشهای قدیمی با استفاده از غنی کردن المانها (Enriched Elements) برطرف شده است. در این فایل آموزشی روش اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. امیدواریم بهره لازم را ببرید.

sadd

  فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,

Jan 19

در این مثال آموزشی حلقه فولادی به شکل تئوری و عددی با نرم افزار ANSYS حل شده و نتایج حل استاتیکی، دینامیکی و فرکانسی آن مورد مقایسه قرار می گیرد .

sd    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , ,

Jan 13
هدف از این فایل آموزشی آشنایی با نرم افزار سالیدورکس می باشد. در این فایل آموزشی نحوه مدلسازی پیستون و میل لنگ یک بلوکه سیلندر کاملا آموزش داده می شود
ابتدا به اصول طراحی در این نرم­ افزار نگاهی داشته سپس به مراحل طراحی پرداخته می­شود. در این نرم­افزار پایه و اساس تمام مدل­ها، طرح­های دو بعدی می­باشد .
asced

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin

Jan 13

مساله مورد نظر یک صفحه‌ی کامپوزیتی به ضخامت1 میلیمتر عرضو طول برابر 1 مترمی باشد، خواص ماده‌ی در نظر گرفته شده برای این مساله مقادیر Ex=14GPa، Ey=1.4GPa، و Es=1.4GPa ضریب پواسون می باشد. این صفحه که از یک سمت در راستای افقی(x) و در سمت دیگر تحت تنش کششی 1MPa قرار گرفته است. زوایای الیاف در این تک لایه میبایست یکبار با ضخامت 1میلیمتر در حالتهای 0,30,45,60,90 و بار دیگر در زاویه ثابت 45درجه و ضخامتهای مختلف 0.5,1,1.5mm مورد بررسی قرار گیرد.در نهایت نتایج حل تحلیلی با نوشتن کدی در متلب با نتایج عددی مقایسه می شود.

satitled

   فایل  این قسمت را از  اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,

Jan 11

مسئله بررسی شده در این فایل آموزشی یک مجرا به ابعاد mm 100*20*20 می­باشد که در آن سیال غیر نیوتونی جریان دارد. سیال غیر نیوتونی از قانون توانی تبعیت کرده و به کمک دینامیک سیالات محاسباتی به شبیه سازی جریان پرداخته شده است. جریان ورودی دارای دمایk 273 و دیواره دارای شار w/ 3000 می­باشد که در محاسبه عدد ناسلت استفاده می­شود. سرعت جریان در ورودی برابر با m/sec 1/0 در نظر گرفته شده است در نتیجه عدد رینولدز در حدود 100 و جریان آرام در نظر گرفته شده است. امیدواریم از این مجموعه استفاده کنید.

1

   فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,

Jan 11

1- دلایل استفاده از روش عددی در تحلیل مسائل در زمیته مهندسی دریایی

2- انواع تحلیل های قابل انجام در زمینه مهندسی دریا با نرم افزارهای عددی سیالاتی

3- نحوه تحلیل مقاومت شناور

4- تحلیل جریان رزین

5- کاربرد تحلیل سیال-سازه(FSI)

6- مراحل و نحوه انجام تحلیل FSI

7- تحلیل مقاومت زیردریایی

8-تعریف سطح آزاد

sd (1)8-

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , ,

Jan 08

در فرایند نورد یک ورق آلومینیومی با ضخامت مشخص از بین دو غلتک در حال چرخش عبور کرده و کاهش ضخامت می دهد، از آنجایی که نسبت به صفحه وسط ورق مساله متقارن است، نصف مساله مدل شده و صفحه ی وسط ورق در راستای عمود بر ورق مقید می شود. غلتک به طول 2.5 متر و شعاع 0.16 متر به شکل زیر مدلسازی شده است. هدف در این تحقیق به دست آوردن میزان انحنا دار شدن غلتک پس از شکل دهی است، بنابراین غلتک نیز شکل پذیر در نظر گرفته می شود.

abaqus-navard

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,

Jan 05
هدف این مسئله مدل سازی سیستم یک درجه آزادی جرم، فنر و دمپر در نرم افزار ADAMS است. در این مسئله جرم برابر 137 کیلوگرم، ضریب فنر برابر 8.5 نیوتن بر میلیمتر و ضریب دمپر برابر 0.65 نیوتن ثانیه بر میلیمتر است.

d

   فایل  این قسمت را از  اینجا دانولد کنید .
پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,

Jan 01
این مجموعه به بررسی تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS می پردازد.گاهی اوقات در اثر اعمال بار تناوبی(مثلا یک بار کشش-فشار) بر روی سازه، با اینکه تنش ماکزیمم ایجاد شده بر روی سازه کمتر از تنش نهایی آن است، اما پس از اعمال تعدادی سیکل، بر روی سازه ترکهایی ایجاد شده که در نهایت منجر به شکست می شود. این پدیده را خستگی در اثر اعمال بار تناوبی می نامند.

در نرم افزار ANSYS برای انجام یک تحلیل خستگی تحت بار متناوب ابتدا باید تنش های ایجاد شده در سازه را تحت بارهای تناوبی تعیین کرد. بنابراین قبل از انجام هر آنالیز خستگی باید یک آنالیز ساستاتیکی که شامل حداقل دو بارگذاری می باشد را انجام دهید .

itled

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .  

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,