Oct 09

qz
فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Oct 09

zes

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Jan 05
هدف این مسئله مدل سازی سیستم یک درجه آزادی جرم، فنر و دمپر در نرم افزار ADAMS است. در این مسئله جرم برابر 137 کیلوگرم، ضریب فنر برابر 8.5 نیوتن بر میلیمتر و ضریب دمپر برابر 0.65 نیوتن ثانیه بر میلیمتر است.

d

   فایل  این قسمت را از  اینجا دانولد کنید .
پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , ,