Jun 03

uni3

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Jun 03

unit2

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Mar 10

Untiaasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Mar 10

Untiasled

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,

Mar 07

ed

    فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin

Jan 11

1- دلایل استفاده از روش عددی در تحلیل مسائل در زمیته مهندسی دریایی

2- انواع تحلیل های قابل انجام در زمینه مهندسی دریا با نرم افزارهای عددی سیالاتی

3- نحوه تحلیل مقاومت شناور

4- تحلیل جریان رزین

5- کاربرد تحلیل سیال-سازه(FSI)

6- مراحل و نحوه انجام تحلیل FSI

7- تحلیل مقاومت زیردریایی

8-تعریف سطح آزاد

sd (1)8-

   فایل  این قسمت را از  اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , ,