Oct 09

xcvq
فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: ,

Oct 09

aaaq

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , ,

Sep 25

matlab-logo369

 

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

 پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , ,

Feb 18

در این گزارش هدف تحلیل المان محدود بر صفحه سوراخ­دار می­باشد. این صفحه دارای طول و عرض برابر 2متر و ضخامت 0.1 متر بوده که تحت فشار داخلی  100کیلو پاسکال قرار دارد. شعاع سوراخ وسط ورق نیز 1متر می­باشد. کدنویسی در نرم افزار متلب انجام شده است و در نهایت نتایج با نرم افزار cosmos مقایسه گردیده است.

sassd

فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , ,

Feb 16

جهت کد نویسی از تئوری کلاسیک صفحات کامپوزیتی استفاده شده است. ابتدا خواص ماده، ترتیب لایه­چینی، تعداد لایه­ها، زاویه­ی لایه­ها و ضخامت هر لایه به عنوان ورودی وارد می­شود. بارگذاری روی لایه­چینی می­تواند دارای 3 مولفه­ی نیرو و 3 مولفه­ی تنش باشد که به عنوان ورودی وارد می­شود. با توجه به بارگذاری وارد شده، در ابتدا کرنش­های لمینیت در جهات بارگذاری محاسبه می­شوند. کرنش در هر لایه با استفاده از کرنش کلی و انحنا (که در قسمت قبل محاسبه شده­اند) به دست می­آید. با یک دوران، کرنش در هر لایه از جهات فرعی به جهات اصلی ( مادی) انتقال داده می­شود. با استفاده از روابط تنش و کرنش، تنش­ها در هر لایه محاسبه می­شوند.

sdd

    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,