Dec 30

در اين مجموعه به بررسي کارايي 6 نوع روش تکرار PGS, LGS, PSOR, LSOR PJ, LJ,براي حل مسئله انتقال حرارت پايا پرداخته شده است.فرمولاسيون حاکم بر اين روش‌ها در فصل اول ارائه شده و در پايان نتايج و دقت آنها با يکديگر مقايسه شده است. نشان داده شد که اين روش‌ها به طور کلي مي توانند معادلات را به خوبي حل نمايند، اما سرعت حل آن‌ها با يکديگر متفاوت است. روش LSOR داراي بهترين عملکرد بوده و روشPJ ضعيف ترين عملکرد را از خود نشان داده است.

fortran

فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید . 

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , ,