Jun 03

uni3

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Jun 03

unit2

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , ,

Oct 29

حلگر الحاقی یک ابزار مخصوص جهت بررسی حساسیت خروجی ها به دیگر مشخصات شبیه سازی نظیر هندسه می باشد؛ در حالی که در روش های مرسوم، تنها می توان حساسیت جریان به مشخصات سیال نظیر سرعت، جنس و غیره را مورد بررسی قرار داد .

qwe

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , , ,

Sep 25

computational-fluid-dynamics

فایل این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , ,

Sep 25


aqw

 فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

 پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

 

نوشته ای از admin \\ tags: , , ,

Mar 10

هدف از انجام اين پروژه، شبيه‌سازي و بررسي نحوه جريان و انتقال حرارت جريان آزاد گذرنده از روي دو جسم مربعي پست سر هم که با زاويه نسبت به راستاي جريان قرار گرفته اند، مي‌باشد. در اين راستا، بررسي نحوه تاثير تغيير طول اجسام ، تغيير زاويه قرار گيري آن‌هاو فاصله بين آن‌ها  مد نظر است. از اين رو يک حالت به عنوان حالت پايه شبيه سازي در نظر گرفته شده  و سپس با تغيير هر يک از اين پارامترها نحوه تاثير آن پارامتر مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد.

Untisasd

 

  فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

  پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin

Jan 11

مسئله بررسی شده در این فایل آموزشی یک مجرا به ابعاد mm 100*20*20 می­باشد که در آن سیال غیر نیوتونی جریان دارد. سیال غیر نیوتونی از قانون توانی تبعیت کرده و به کمک دینامیک سیالات محاسباتی به شبیه سازی جریان پرداخته شده است. جریان ورودی دارای دمایk 273 و دیواره دارای شار w/ 3000 می­باشد که در محاسبه عدد ناسلت استفاده می­شود. سرعت جریان در ورودی برابر با m/sec 1/0 در نظر گرفته شده است در نتیجه عدد رینولدز در حدود 100 و جریان آرام در نظر گرفته شده است. امیدواریم از این مجموعه استفاده کنید.

1

   فایل  این قسمت را از اینجا دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,

Dec 30

  هدف از انجام این پروژه شبیه سازی جریان حول بدنه ماشین و بدست آوردن نیروی درگ هر یک از اجزای آن است. این کار به کمک محاسبه میدان سرعت و فشار حول بدنه و انتگرال گیری میدان فشار و اصطکاک بر روی آن می­باشد. با این کار می­توان اثرات اضافه شدن اجزای جانبی نظیر آینه را بدست آورد. برای این منظور در ابتدا هندسه بدنه ماشین طراحی و سپس دو هندسه بدون آینه و همراه آن تولید شده و در نرم افزار فلوئنت تحلیل می شود .

fluent

    فایل  این قسمت را از اینجا  دانلود کنید .

پسورد فایل : www.parspajouhaan.com

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , ,